ddng.net
当前位置:首页 >> sin的2次方x求导过程 >>

sin的2次方x求导过程

=cos(x/2)*(x/2)' =cos(x/2)/2

f (x) = sin平方 x = (sinx )^2 f'(x) = 2sinx * (sinx)' = 2 sinx cosx = sin 2x1楼化简错了二倍角公式是 1-2sin方x = cos 2x 接着他的方法做的话是 sin方x =(1-cos2x)/2=1/2-(cos2x)/2 导数是 -(1/2) * (-sin2x) * 2 = sin 2x

对sin(x^2)求导,先将(x^2)当做一个整体,然后再对(x^2)求导sin(x^2) 的导数=cos(x^2)*(2*x)=2*x*cos(x^2)对sin(x)^2求导,sin(x)^2=sin(x) * sin(x)所以sin(x)^2的导数为=sin(x)*cos(x)*2=sin(2x)

y=sin^2(α),y'=[sin^2(α)]'=2sinα*(sinα)'=2sinα*cosα=sin2α

=cos(x^2)*(x^2)'=cos(x^2)*2x求采纳.不懂请追问..

sin2的X次方lna

sin^2(x)'=2sin(x)*(sin(x))'=2sinxcosx=sin2x

是个复合函数吗?如果这个平方是在这个未知数上面的,那就是嗯,先求这个正闲的导致,然后再从上面那个呃的导数相乘就可以了.

这是复合函数的求导!!(f(u))'=f'(u)u'所以[sin(x/2)]' = cos(x/2)*(1/2)即=(cos(x/2))/2

=2sinx*(sinx)′=2sinxcosx=sin2x

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddng.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com