ddng.net
当前位置:首页 >> 一到五年级数学口算题 >>

一到五年级数学口算题

7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1= 13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3= 5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3

17*40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8*0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32*500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5*200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4*0.8= 4*0.25= 0.36+1.54= 1.01*99= 420÷

4.7+2.3= 4.5*2= 6.9-2.5= 7.2*0.8= 6*3.4= 0.62-0.32= 1.4*0.5= 0.75*100=0.02*0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=0.75÷0.25= 0.125*8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=3.6÷24= 0.8*1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=12.8÷4= 5.2÷13

32+9= 60*3= 50÷2= 22*4= 66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3= 69÷3= 62÷2= 28+17= 30*8= 800÷4= 13*2= 20*4= 64-36= 31*2= 36÷3= 84÷4= 140÷7= 15*4= 9*80= 15*40= 49*10= 150*2= 56*10= 42*30= 30*20= 31*30= 4*60= 5*60= 20*10= 8*70= 7*

① 125x3+125x5 ② 25x3+25 ③ 101x11x(101-92) ④ 4.8+8.63+5.2+0.37 ⑤ 5.93+0.19+2.81 ⑥ 1.76+0.195+3.24 ⑦ 2.35+1.713+0.287+7.65 ⑧ 1.57+0.245+7.43 ⑨ 6.02+3.6+1.98 ⑩ 0.134+2.66+0.866 11 1.27+3.9+0.73+16.1 12 7.5+4.9-6.5 13 3.

不要100计算题就要40O道计算题拉

17*40=+1.68=4.88, 2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32*500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5*200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4*0.8=0.32, 4*0.25=1, 0.36+1.54=2 1.01*99=99.99, 420÷35=12, 25*12=300, 135÷0.5

4001)2.9 * 0.5 = 答案:1.45 (2)5.9 * 0.2 = 答案:1.18 (3)3.6 * 7 = 答案:25.2 (4)4.3 * 0.3 = 答案:1.29 (5)5.9 * 9 = 答案:53.1 (6)9.4 * 9 = 答案:84.6 (7)7.5 * 6 = 答案:45 (8)1.3 * 3 = 答案:3.9 (9)3.8 * 7 = 答案:26.6 (10)4.7 * 5 = 答案:23.5 (

32+9= 60*3= 50÷2= 22*4= 66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3= 69÷3= 62÷2= 28+17= 30*8= 800÷4= 13*2= 20*4= 64-36= 31*2= 36÷3= 84÷4= 140÷7= 15*4= 9*80= 15*40= 49*10= 150*2= 56*10= 42*30= 30*20= 31*30= 4*60= 5*60= 20*10= 8*70= 7*

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddng.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com